Projekti

D-CARE

Rазвој, тестирање и валидација модела паметне његе у Подунављу у сврху развоја социјалних иновација, унапређења вјештина и предузетништва (Developing, piloting and validating smart care models in Danube region for supporting social innovation, improving competences and entrepreneurship) Носилац пројекта: Универзитет медицине и фармације Иулиу Хаţиегану, Клуж, Румунија Улога ППК БЛ: партнер Трајање:: 2020 – 2022. Опис: […]

Прочитај више

Podrška preduzetništvu žena Republike Srpske

Nosilac projekta: Privredna komora Republike Srpske Uloga PPK BL: partner Trajanje: 2019. Opis projekta: Opšti cilj projekta je unapređenje mjera za podršku razvoju preduzetništva žena u Republici Srpskoj. Rezultati: •Povećan broj aktivnih članica u radu savjeta za 20 % •Povećano učešće preduzetnica u aktivnostima koje savjeti organizuju za 10% •Usvojen Akcioni plan rada savjeta za […]

Прочитај више

EcoInn Danube

Ekoinovativno povezana dunavska regija (Eco-innovatively connected Danube Region) Uloga PPK BL: partner Trajanje: 2016 – 2019. Opis: Opšti cilj projekta je jačanje saradnje inovacionih aktera u oblasti eko-inovacija s posebnim naglaskom na razvoj i primjenu eko-tehnologija u Dunavskom regionu. Projekat je dao doprinos unapređenju uslova za saradnju između inovacionih aktera te samim tim i generisanje […]

Прочитај више

Jačanje izvoznih kapaciteta malih i srednjih preduzeća metalskog sektora

Uloga PPK BL: partner Trajanje: 2017 – 2018. Opis: Projekat je dao doprinos unapređenju kapaciteta MSP u metalskom sektoru za nastup na ino tržištu i dizanju nivoa konkurentnosti preduzeća u sektoru metalske industrije. Privredna komora RS je ovim projektom osigurala kontinuiranu podršku za izvoz MSP u metalskom sektoru. Rezultati: •20 preduzeća osposobljeno je za nastup […]

Прочитај више

KOOPLokal

Jačanje saradnje Privredne KOmore i OPština na pružanju podrške ekonomskom razvoju na LOKALnom nivou Uloga PPK BL: vodeći partner Trajanje: 2017 – 2018. Opis: KOOPLokal je proveden da bi se unaprijedili upravljački kapaciteti za lokalni ekonomski razvoj opština Prnjavor, Srbac i Laktaši kroz izgradnju i uvođenje instrumenata ekonomskog razvoja na lokalnom nivou i pružanje podrške […]

Прочитај више

WeB

We Enforce Businesses (Mi smo podrška preduzećima) Uloga PPK BL: vodeći partner Trajanje: 2013 – 2015. Opis: Projekat je iniciran od strane privrednika iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT), te privrednih komora u BiH koje su intenzivirale saradnju na projektnom principu kroz prethodno proveden projekat NET. Projekat WeB je ojačao privredne komore u BiH i unaprijedio […]

Прочитај више

DELICE

Razvoj cjeloživotnog učenja za povećanje konkurentnosti i zapošljavanje Uloga PPK BL: partner Trajanje: 2013 – 2015. Opis: Projekat je proveden s ciljem povećanja kapaciteta za zapošljavanje radne snage kroz stručno obrazovanje i treninge za odrasle. Rezultati: Tokom projekta nabavljena je vrijedna oprema za Mašinsku i Poljoprivredno-prehrambenu školu i omogućena je njihova akreditacija za provođenje programa […]

Прочитај више

PROFIS

Promotion of Financing Innovation in South-East Europe (Promocija finansiranja inovacija u Jugoistočnoj Evropi) Uloga PPK BL: partner Trajanje: 2013 – 2014. Opis: PROFIS je dao doprinos unapređenju inovativnog okruženja u JI Evropi i proširio informacije o dostupnosti finansijskih sredstava. Takođe, pružaoci poslovnih usluga su ojačali kapacitete za razvoj novih usluga u oblasti finansiranja inovacija. PROFIS […]

Прочитај више

ADRIA-HUB

Bridge Technical Differences and Social Suspicions Contributing to Transform the Adriatic Area in a Stable Hub for a Sustainable Technological Development Uloga PPK BL: partner Trajanje: 2012 – 2016. Opis: Projekat ADRIA-HUB imao je za cilj da unapredi istraživački kapacitet i stepen industrijskih inovacija širom Jadranskog prostora. Svrha ADRIA-HUB-a bila je promocija stvaranja transnacionalne mreže […]

Прочитај више

NET

Umrežavanje, obrazovanja i obuka komora u BiH (Networking, Educating, Teaching the Chamber-network in BiH) Uloga PPK BL: vodeći partner Trajanje: 2011 – 2013. Opis: Osnovni cilj projekta je jačanje mreže privrednih komora Bosne i Hercegovine umrežavanjem i jačanjem dijaloga između organa uprave i komora, prilagođavanje standardima evropskih privrednih komora kroz analizu prepreka u ostvarivanju osnovnih […]

Прочитај више

Analiza ženskog preduzetništva

Uloga PPK BL: implementator Trajanje: 2011. Opis: Projekat je, uz podršku Britanskog savjeta u BiH, Komora provela s ciljem: 1) ažuriranja podataka o privrednim društvima čije su vlasnice ili suvlasnice, glavni menadžeri, tj. direktorice, zamjenice direktora ili rukovodioci glavnih organizacionih jedinica, žene, i 2) povezivanja, umrežavanja, zajedničkog nastupa na tržištu, odnosno jačanja konkurentnosti i unapređenja […]

Прочитај више

EuroSouthEast Network

Umrežavanje privrednih komora/udruženja/institucija Veneta i država Jugoistočne Evrope Uloga PPK BL: partner Trajanje: 2008 – 2009. Opis: U novembru 2008. godine je uspostavljena mreža za saradnju između Centra za međunarodnu saradnju regije Veneto (Centro Estero Veneto), te županijskih komora iz Pule, Rijeke i Osijeka, Klastera Drvo iz Prijedora, Biznis servis centra iz Zenice, komora Srbije, […]

Прочитај више