TAIEX regionalna radionica podrške komorskom Investicionom Forumu Zapadnog Balkana

03.07.2017


Predstavnici Područne privredne komore Banja Luke i Privredne komore Republike Srpske su 29. i 30. juna prisustvovali TAIEX regionalnoj radionici podrške komorskom Investicionom Forumu Zapadnog Balkana u polju internacionalizacije malih i srednjih preduzeća.

Tokom radionice koja je bila održana u prostorijama Spoljnotrgovinske komore, su prikazane najbolje prakse razvijene od strane privrednih komora kao i drugih organizacija za podršku poslovanju i to posebno podršku u polju inovacija u MSP kao i poslovne međunarodne aktivnosti.

Na dvodnevnoj radionici su posebno obrađene teme pružanja efektivnih servisa kompanijama sa visokim inovativnim potencijalom koje mogu stvoriti tržišnu vrijednost te na taj način doprinijeti povećanju nivoa konkurentnosti lokalne ekonomije. Ovi servisi trebaju imati za cilj sistematično rješavanje problema malih i srednjih preduzeća, problema vezanih za inovacioni menadžment kao i pristup EU programima podrške inovacijama.

Radionica je povećala kapacitete privrednih komora u zemljama Zapadnog Balkana i pružila je osnovu za kreiranje inicijativa usmjerenih ka podršci inovacijama za MSP.

U radu su pored predstavnika komora iz BiH učestvovali i predavači iz Holandije, Slovenije, Rumunije, Italije i Belgije.