Contact list


Područna privredna komora Banja Luka
Ulica Branka Ćopića broj 6
+387 51 493 - 100

info@bl.komorars.ba


PREDSJEDNIK KOMORE, Goran Račić

Тelefon: +387 51 493 - 101

Faks: +387 51 493-110, E-mail

POTPREDSJEDNIK KOMORE, Ljubo Glamočić

SEKRETAR KOMORE, Aleksandar Ljuboja, sekretar

Telefon: +387 51 493 - 109, E-mail


СЕКТОР ЕКОНОМИЈЕ

Tatjana Vujinović, samostalni stručni saradnik za analize i finansije
Telefon: +387 51 493 - 108, E-mail

Mira Popović, samostalni stručni saradnik za prerađivačku industriju
Telefon: +387 51 493 - 105, E-mail

Zoran Berak, samostalni stručni saradnik za trgovinu i turizam
Telefon: +387 51 493 - 104, E-mail

Jovanka Salatić, samostalni stručni saradnik za poljoprivredu i prehrambenu industriju
Telefon: +387 51 493 - 105, E-mail

Jagoda Dedić, samostalni stručni saradnik za građevinarstvo i IGM, komunalne i uslužne djelatnosti
Telefon: +387 51 493 - 108, E-mail

Gordana Bunić, samostalni stručni saradnik za promociju privrede
Telefon: +387 51 493 - 104, E-mail

Jelena Babić, samostalni stručni saradnik za analize i finansije
Telefoni: +387 51 493 - 103, E-mail

Branislava Sajić, samostalni stručni saradnik za pravne poslove
Telefon: +387 51 493 - 111, E-mail


SEKTOR ZA UNAPREĐENjE POSLOVANjA

Milena Đuđić, samostalni stručni saradnik za MSP i projekte
Telefon:   +387 51 493 - 108, E-mail

Igor Pandžić, samostalni stručni saradnik za projekte
Telefon:  +387 51 493 - 108, E-mail

Mira Popović, samostalni stručni saradnik za kvalitet
Telefon: +387 51 493 - 105, E-mail

Nada Budiša, samostalni stručni saradnik za edukaciju i žensko preduzetništvo
Telefon: +387 51 493 - 105, E-mail

Snježana Antonić, samostalni stručni saradnik za projekte
Telefon:  +387 51 493 - 107, E-mail

Snježana Timarac, stručni saradnik za saobraćaj - javna ovlaštenja
Telefon: +387 51 493 - 111, E-mail

Mila Radić, samostalni stručni saradnik za promociju i komunikaciju
Telefon: +387 51 493 - 111, E-mail

Mile Čanković, operater
Telefon: +387 51 493 - 106, E-mail

Dušica Makivić, stručni saradnik za poslove članarine
Telefon:  +387 51 493 - 103, E-mail

Ana Blagojević, samostalni stručni saradnik za pRegistar
Telefon: +387 51 493 - 103, E-mail


SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVO

Vesna Spasojević, šef službe
Telefon: +387 51 493 - 107, E-mail

Sandra Popović, stručni saradnik za finansijske poslove
Telefon: +387 51 493 - 107 E-mail


SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE

Snježana Timarac, šef službe
Telefon: +387 51 493 - 111, E-mail

 


Područna privredna komora Banja Luka
KANCELARIJA PRIJEDOR

Aleja Kozarskog odreda bb
79101 Prijedor
Republika Srpska, BiH

Dijana Đaković, rukovodilac kancelarije
Telefon: +387 52 240 021, E-mail

Slaven Babić, saradnik
Telefon: +387 52 240 020, Е-mail

Milana Stojić, saradnik
Telefon: +387 52 240 020
Faks: +387 52 240 022, E-mail