Настављене активности кампање „Дан на терену“

16.06.2017


Према плану и програму ППКБЛ у циљу заступања интереса привреде, представници Коморе настављају обилазак привредних субјеката  у циљу јачања сарадње са својим чланицама . 

Циљ посјете је кориштење капацитета Коморе на најбољи начин како бисмо унаприједили сарадњу са сваким чланом Коморе, како бисмо ефикасније заступали интересе привреде и бранили ставове предузећа, те упознали се са пословним активностима и препрекама у њиховом пословању.

Представници ППК БЛ су 15. јуна посјетили привредне субјекте који припадају прерађивачком сектору и то „ВИС“ д.о.о Бања Лука и „ЕКО Енергија “ д.о.о Бања Лука.

Предузеће  „ВИС“ д.о.о Бања Лука  се бaви  изрaдoм свих врстa aлaтa (aлaти зa плaстику, штaнцe, микрoлив aлaти…), услугaмa мaшинскe oбрaдe и прeрaдoм плaстичних мaсa. Предузеће има уведен систем менаџмента квалитета ИСО 9000:2008 којем слиједи ревизија у ИСО 9001:2015. Један од главних проблема са којим се сусреће ово предузеће је у проналажењу  квалификованог  и стручаног кадра. Такође, један од проблема у пословању представља финансијско оптерећење при извозу производа.

Предузеће „Еко енергија“ д.о.о Бања Лука бави се производњом електричне енергије и ремонтом вјетрењача. Због одређених потешкоћа у пословању одређене промјене у пословању како би унаприједили своју позицију на тржишту те унаприједили своје функционисање.

Током разговора са оба привредна друштва је договорена сарадња не само на уобичајеном нивоу већ и проширење исте кроз активности припреме пројеката како би привредна друштва што лакше дошла до средстава из различитих фондова те на тај начин унаприједила своје капацитете.