Савјет за туризам и угоститељство


На основу чланова 1, 2 и 3 Одлуке о избору чланова гранског савјета за туризам и угоститељство у Подручној привредној комори Бања Лука број 01-215-1-5/21, у априлу 2024. године за предсједника је изабран Зоран Прерадовић из привредног друштва “Unis tours” д.о.о. Бања Лука, док је замјеник предсједника Далибор Дринић из привредног друштва ЗТЦ “Бања Кулаши” д.о.о. Прњавор.

Рад Савјета одвија се у складу са програмским циљевима и Програмом рада Савјета за сваку годину, као и на основу захтјева чланица из области туризма и угоститељства. Савјет за туризам и угоститељство у оквиру Подручне привредне коморе Бања Лука броји 9 привредних друштава, која активно учествују у праћењу стања у области туризма и угоститељства и измјенама и допунама постојећих законских аката који се односе на ову област.

Чланице Савјета за туризам и угоститељство:

  1. UNIS TOURS“ д.о.о. Бања Лука
  2. ЗТЦ „БАЊА КУЛАШИ“ д.о.о. Прњавор
  3. ЈУ Национални парк „КОЗАРА“ Приједор
  4. ТЕРМЕ ЛАКТАШИ“ д.о.о. Лакташи
  5. ИДЕЈА ЦЕНТАР“ д.о.о. Бања Лука
  6. ММ ИНВЕСТ“ д.о.о. Бања Лука (ХОТЕЛ MERRIOT)
  7. ХОТЕЛ ПАЛАС“ а.д. Бања Лука
  8. GUIDELINE“ д.о.о. Бања Лука
  9. KOMPAS TOURS-RM“ д.о.о. Бања Лука

 

Секретaр: Зоран Берак
Телефон: 051/493-104
E-mail