Савјет за трговину


На основу чланова 1 и 2 Одлуке о избору чланова гранског савјета за трговину у Подручној привредној комори Бања Лука број 01-215-1-4/21, на Конститутивној сједници Савјета за предсједника је изабран Радојица Обрадовић из привредног друштва “Mipex-auto” д.о.о. Бања Лука, док је замјеник предсједника Предраг Вукша из привредног друштва “Vulleco” д.о.о. Бања Лука.

Рад Савјета одвија се у складу са програмским циљевима и Програмом рада Савјета за сваку годину, као и на основу захтјева чланица из области трговине. Савјет за трговину у оквиру Подручне привредне коморе Бања Лука броји 11 привредних друштава, која активно учествују у праћењу стања у области трговине и измјенама и допунама постојећих законских аката који се односе на ову област.

Чланице Савјета за трговину су:

 1. MIPEX-AUTO“ д.о.о. Бања Лука
 2. VULECCO“ д.о.о. Бања Лука
 3. ВЕНЕРА“ д.о.о. Бања Лука
 4. ЛЕБУРИЋ КОМЕРЦ“ д.о.о. Прњавор
 5. VERANO MOTORS“ д.о.о. Бања Лука
 6. СИМПО СИК“ д.о.о. Градишка
 7. БИОТРЕЈД“ д.о.о. Лакташи
 8. KVIMPEX“ д.о.о. Котор Варош
 9. ТОРЗОКОМ“ д.о.о. Приједор
 10. ТРЖНИЦА“ д.о.о. Бања Лука
 11. EURO FANY“ д.о.о. Нови Град

Секретaр: Зоран Берак
Телефон: 051/493-104
E-mail