Савјет за трговину


На основу чланова 1 и 2 Одлуке о ибору чланова гранског савјета за трговину у Подручној привредној комори Бања Лука број 01-204-1-4/17, у мају 2017. године биће одржана конститутивна сједница Савјета за трговину, на којој ће бити изабрани предсједник и чланови Савјета. Рад Савјета одвија се у складу са програмским циљевима и Програмом рада Савјета за сваку годину, као и на основу захтјева чланица из области трговине. Савјет за трговину у оквиру Подручне привредне коморе Бања Лука броји 11 привредних друштава, која активно учествују у праћењу стања у области трговине и измјенама и допунама постојећих законских аката који се односе на ову област. 

Чланице Савјета за трговину су:

 1. „Венера“ д.о.о. Бања Лука
 2. „Биотрејд“ д.о.о. Лакташи
 3. „Лебурић комерц“ д.о.о. Прњавор
 4. „Бинго“ д.о.о. Тузла-П.Ј.Бања Лука
 5. „Madaco“ д.о.о. Бања Лука
 6. „Verano motors“ д.о.о. Бања Лука
 7. „Симпо Сик“ д.о.о. Градишка
 8. „Mipex-auto RS“ д.о.о. Бања Лука
 9. „Симил“ д.о.о. Козарска Дубица
 10. „Euro fany“ д.о.о. Нови Град
 11. „Тржница“ д.о.о. Бања Лука.

Секретaр: Зоран Берак
Телефон: 051/493-104
E-mail