Обавјештење о Фонду солидарности

07.12.2017


У вези са оснивањем Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству, чији је рад регулисан Законом о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству, објављеном у Службеном гласнику Републике Српске бр.100/17., обавјештавамо вас о сљедећем:

Влада Републике Српске је за вршиоца дужности овог фонда именовала др Јасминку Вучковић, а у наредном периоду именоваће се и други органи Фонда. Такође, слиједи и доношење правилника и других подзаконских аката којима ће се детаљније дефинисати рад Фонда и сва друга питања која интересују правна и физичка лица.

Потпуна имплементација члана 6. Закона о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству почеће од 1.1.2018. године.

О свим детаљима у вези са Фондом солидарности пословна заједница, као и јавност у цјелини, биће у континуитету информисана путем интернет странице Фонда здравственог осигурања РС, као и путем медија. На интернет страници ФЗО РС ће бити доступан и број рачуна на који ће се уплаћивати средства за Фонд солидарности.

Извор: Служба за односе с јавношћу Фонда здравственог осигурања Републике Српске

У вези са горе наведеним, обавјештавамо Вас да, према закону, запослени у РС могу упутити захтјев Управном одбору Фонда солидарности да их ослободи уплаћивања доприноса за солидарност. Како Управни одбор Фонда још није именован, захтјеви се могу упутити Фонду здравственог осигурања.

Као прилог, Службени гласник у којем је објављен Закон (бр.100/17) и Службени гласник у којем је објављена исправка Закона (бр.103/17).