Пољска делегација, на челу са Предсједником Привредне коморе Бјалисток, у посјети привредним друштвима

03.08.2017


Наши партнери из Привредне коморе Бјалисток, на челу са предсједником, Витолд Карчевски обишли су привредна друштва наше регије. Обзиром да је посебан интерес исказан за прерађивачку и прехрамбену индустрију, те производњу пољопривредних машина и прикључака обишли су привредна друштва из тих сектора.

Приликом посјете компанијама „МИ Тривас“ д.о.о. Прњавор и „Natura Vita“, делегација из Пољске је упозната са капацитетима и процесом производње, набавком сировине, као и пласманом готових производа. Након размијењених информација, са руководством „МИ Тривас“ договорено је да се припреми и достави комплетна спецификација потреба за сировином: врсте меса, количине, квалитета, као и хемијске и микробиолошке параметре како би се ушло у даље преговоре о озбиљнијој сарадњи. Понуђена је и могућност добијања повољније цијене увоза сировина од стране само једног добављача из Пољске.

У привредном друштву „Natura Vita“, које се бави производњом месних прерађевина, а након сагледаних капацитета и технолошке опремљености, партнери из Пољске су понудили услове и начине модернизације производње овом предузећу као и повољније услове набавке сировина.

У привредном друштву „Нови Јелшинград“ а.д. Бањалука руководство је упознато са производним могућностима и постоји заинтересованост са обе стране да се крене у производњу пољопривредне механизације.

У „Житопродукту“ д.о.о. Бањалука, који је тренутно у фази проширења капацитета, разговарало се о могућности остварења сарадње са добављачима из Пољске за реконструкцију опреме и изградњу мјешаоница сточне хране уз обезбјеђење повољних европских и пољских извора финансирања кроз одређене пројекте.

Приликом обиласка предузећа „Левита Нова“ из Градишке, које посједује објекат и застарјеле капацитете за прераду меса, посјећена је фарма това јунади гдје је истакнут проблем набавке мушке телади за даљњи тов, за који су партнери из Пољске дали приједлог за рјешење набавке са фарми из Пољске.