Потписан Споразум о сарадњи између Економског факултета и Подручне привредне коморе Бања Лука

12.06.2017


Декан Економског факултета Универзитета у Бањој Луци, проф.др Станко Станић и предсједник Подручне привредне коморе Бања Лука, Горан Рачић потписали су данас на Економском факултету, Споразум о сарадњи између ове двије институције којим су дефинисани заједнички циљеви, подручја и облици сарадње.

Споразумом се предвиђа јачање удјела и доприноса оба партнера у рјешавању кључних проблема привредног и технолошког развоја Бање Луке и Републике Српске, као и заједничке активности на успостављању инструмената подршке динамичнијем расту и развоју малих и средњих предузећа, те подстицање развоја институција предузетничке ифраструктуре и партнерство у припреми пројеката финансираним из европских и других фондова. Облици сарадње предвиђају и заједничко организовање едукација у форми практичних радионица, семинара, конференција и округлих столова. У сарадњи са Комором Факултет планира организовати студентску праксу и програме волонтирања за сва три циклуса студија.

Један од најзначајнијих облика сарадње био би трансфер знања, гдје би се економски стручњаци на факултету ставили у службу привреде, у смислу да се покушају изнаћи ријешења за ревитализацију привредних друштава, који се сусрећу са озбиљним проблемима у свом пословању. Изналажење рјешења проблема предвиђа се и кроз израду дипломских и мастер радова, као и докторских дисертација.

Економски факултет планира формирање Савјета за сарадњу са привредом, чији ће члан обавезно бити и представник Привредне коморе.

Јачање сарадње Економског факултета и Привредне коморе сигурно ће дати значајне позитивне ефекте за укупан привредни амбијент у Републици Српској.