Додјела увјерења менторима практичне наставе

09.11.2021


Увјерења  о успјешно завршеној обуци за менторе практичне наставе данас су уручена за 16 ментора из 14 привредних друштава.

Након тродневне теоријске, бесплатне обуке, која је одржана у Привредној комори, те 16 сати самосталног рада, полазници су полагањем завршног теста стекли услове за добијање увјерења. У складу са Законом о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању (Сл. гласник РС 92/20) Привредна комора Републике Српске је задужена да проводи обуке ментора. Обука се изводи по Програму обуке ментора за практичну наставу, који је прописао  Републички педагошки завод Републике Српске.

Циљ и задатак програма обуке ментора је стицање одговарајућих педагошких, дидактичких, методичких знања, организацијских вјештина као и познавања карактеристика узраста средњошколаца са сврхом квалитетније реализације програма практичне наставе за ученике средњих стручних и техничких школа у пословним субјектима.

Обуку је провела Привредна комора Републике Српске у сарадњи са Подручном привредном комором Бања Лука у оквиру пројекта „Јачање координацијске улоге Привредне коморе Републике Српске у процесу унапређења средњег образовања у складу са потребама тржишта рада“ који Комора Српске проводи уз подршку Фондације Хелветас Моја Будућност.