Гласачки листићи за Скупштину Подручне привредне коморе Бања Лука

17.03.2017


Изборни материјали за Скупштину Подручне привредне коморе Бања Лука

Изборна јединица 1. Енергетика, производња машина и опреме, прерада метала, хемијска, гумарска и индустрија за производњу и прераду неметала – девет чланова;

Изборна јединица 2. Пољопривреда, рибарство и прехрамбена индустрија - једанаест чланова;

Изборна јединица 3. Грађевинарство, индустрија грађевинског материјала, комуналне и услужне ђелатности- седам чланова;

Изборна јединица 4. Трговина, туризам, угоститељство и друге услуге – шест чланова;

Изборна јединица 5. Производња намјештаја и прерада дрвета- пет чланова;

Изборна јединица 6. Текстилна и кожарско- прерађивачка индустрија- пет чланова;

Изборна јединица 7. Саобраћај и складиштење- три члана;

Изборна јединица 8. Информативна, издавачка и графичка дјелатност, остале пословне дјелатности- два члана;

Изборна јединица 9. Финансијске услуге и остале дјелатности посредовања у финансијском сектору- три члана;