Обавјештење о покретању поступка усклађивања подручних редова вожње за регистрациони период 2023/2024. годину

26.01.2023


Oбавјештавамо превознике путника да је започео поступак усклађивања ПОДРУЧНИХ редова вожње дужине до 50 километара који саобраћају на територији Подручне привредне коморе Бања Лука за 2023/2024. годину.

Захтјев са документацијом доставити Подручној привредној комори Бања Лука, ул. Бранка Ћопића 6 78000 Бања Лука најкасније до сриједе, 15. фебруара 2023. године. Документација се доставља у запечаћеној коверти са назнаком "Комисија за усклађивање редова вожње-не отварати".

УПУТСТВО ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ УСКЛАЂИВАЊА ПОДРУЧНИХ РЕДОВА ВОЖЊЕ