Позив на јавне консултације о нацрту Закона о порезу на додату вриједност

22.11.2021


Управа за индиректно опорезивање БиХ и Привредна комора Републике Српске, позивају све заинтересоване чланице Привредне коморе Републике Српске да присуствују јавним консултацијама о нацрту Закона о порезу на додату вриједност.

Јавне консултације ће се одржати дана 29.11.2021. године у 12,00 часова у просторијама Привредне коморе Републике Српске, сала „Јахорина“.

С обзиром на тренутне околности изазване појавом вируса COVID-19, број учесника ће бити ограничен на максимално 50 особа у сали „Јахорина“  која има дупли капацитет, управо како бисмо омогућили да се испоштују све епидемиолошке мјере и да се осигура безбједан боравак свих учесника који би присуствовали јавним консултацијама.

Позивамо све заинтересоване за присуство на јавним консултацијама, да се пријаве на е-маил адресу aleksandraik@komorars.ba најкасније до 25.11.2021. године до 16 часова.

Циљ ове измјене је даљње усклађивање и имплементирање одредби Директиве Вијећа (ЕУ). Имајући у виду да је актуелни Закон о порезу на додату вриједност имао више измјена и допуна, те да је у протеклом периоду извршена анализа његове усклађености са правним тековинама Европске уније, уочена је потреба израде новог Закона о порезу на додату вриједност у циљу његове потпуне усклађености са eu acquis-em, која захтијева измјену више од половине чланова важећег Закона о порезу на додату вриједност. Поред тога, израда новог Закона о порезу на додату вриједност је и једна од обавеза преузетих Споразумом о стабилизацији и придруживању. Преднацрт Закона о порезу на додату вриједност, разматран је на 53. сједници Управног одобора УИО, те је дата сагласност Управи за индиректно опорезивање за провођење даље процедуре међуинституционалних и јавних консултација и прибављања мишљења надлежних институција БиХ прописаних Пословником Савјета министара.

Нацрт Закона о ПДВ