Позив на семинар: Обука за интерног провјеривача система управљања квалитетом и животном средином

14.11.2022


Подручна привредна комора Бања Лука уз сарaдњи са Maшинским фaкултeтом Универзитета из Бaње Луке организује дводневни семинар под називом: Обука за интерног провјеривача система управљања квалитетом и животном средином (према ИСО 9001:2015 и ИСО 14001:2015). Семинар се одржава 24. и 25.11.2022. године (четвртак и петак) у времену од 09.00 до 15.00 часова у сали Привредне коморе у Бањој Луци.

Циљ семинара је оспособљавање кандидата за самосталну припрему и провођење интерних провјера у својим организацијама или организацијама својих испоручилаца према захтјевима стандарда ИСО 9001:2015 и и ИСО 14001:2015.

Кандидати ће након успјешно завршене обуке бити у стању да опишу улогу интерне провјере у одржавању и побољшавању интегрисаног система управљања квалитетом, разумију  процес реализације интерних провјера и на правилан начин тумаче захтјеве стандарда ИСО 9001:2015 и ИСО 14001:2015, израде план интерних провјера, припреме и спроведу интерну проверу и креирају потребне записе на основу утврђених чињеница из провјере.

Информације о начину пријављивања, котизацији, условима плаћања и посебним погодностима се налазе у пријави за семинар, коју треба послати најкасније до 23.11.2022. годинена мејл адресу nadab@bl.komorars.ba

ПОЗИВ

ПРИЈАВА ЗА СЕМИНАР