Програм подршке привреди путем поврата уплаћених пореза и доприноса за ново запошљавање радника

04.08.2023


ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује „Програм подршке привреди путем поврата уплаћених пореза и доприноса за ново запошљавање радника” чија је укупна вриједност 5.000.000,00 КМ, а који се финансира из средстава Буџета Републике Српске.

Програм се проводи кроз укупно пет компоненти:

I компонента: Поврат пореза и доприноса за лица запослена са евиденције Завода за запошљавање у периоду 1. 1. 2022. до 31. 12. 2022. године.

II компонента: Доквалификација и преквалификација преко верификоване институције.

III компонента: Обуке на захтјев послодаваца организују се ради стицања знања и вјештина потребних ради обављања послова на конкретном радном мјесту, на захтјев послодавца, уколико на евиденцији нема лица са потребним знањима и вјештинама. Обуке се организују на период од једног до три мјесеца.

IV компонента: Програм подстицаја за запошљавање младих у БПО индустрији.

V компонента: Програм подршке оспособљавању младих људи за запошљавање у области креативних индустрија, са фокусом на програмирање.

Захтјеви послодаваца по компоненти I ће се рјешавати редослиједом према датуму подношења, а јавни позив биће обустављен када се констатује утрошак средстава, а најдаље до 31. 12. 2023. године.

Рок за подношење захтјева по компонентама II, III, IV и V је 30 дана од дана расписивања јавног позива а последњи дан када се захтјеви могу предати је 31.08.2023. године.

Документе и обрасце за Јавни позив можете погледати и преузети на сљедећем линку: 

http://www.zzzrs.net/index.php/projekat/program_podrske_privredi_putem_povrata_uplacenih_poreza_i_doprinosa_za/