Često postavljana pitanja

1. Ko su članovi i kako se postaje član Područne privredne komore Banja luka?

Članovi Područne privredne komora Banja Luka su privredna društva, banke, osiguravajuća društva i druge finansijske  organizacije koje obavljaju privrednu djelatnost u Republici Srpskoj, odnosno na području djelovanja Područne privredne komore Banja Luka. U skladu sa Zakonom o Privrednoj komori Republike Srpske, za ove privredne subjekte, članstvo u Komori je obavezno i stiče se upisom osnivanja u sudski registar.
Članovi Komore mogu biti poslovna i stručna udruženja i drugi oblici organizovanja koji obavljaju djelatnost od značaja za privredna područja, ukoliko iskažu  interes za članstvo.

2. Koja preduzeća su oslobođena plaćanja članarine za tekuću godinu?

Članovi Komore osnovani i upisani u sudski registar u 2022. i 2023. godini oslobođeni su plaćanja članarine.

3. Kako i na  koji način se izdaje faktura  „avans“  članarine za tekuću godinu?

Do objavljivanja zvaničnih podataka o poslovanju privrednih subjekta RS za 2022. godinu, iznos mjesečne članarine, članicama Komore, fakturisaće se akontativno na nivou članarine iz prošle godine, a na osnovu objavljenih podataka utvrdiće se konačni iznosi članarine. Akontativno na nivou članarine iz prošle godine, a na osnovu objavljenih podataka utvrdiće se konačni iznosi članarine.

4. Koji su uslovi da bi se ostvario popust od 10% za plaćanje članarine?

Članovi Komore koji do kraja drugog kvartala 2023. godine uplate ukupan iznos godišnje članarine za 2023. godinu ostvaruju pravo na popust u iznosu od 10%.

5. Da li   postoje posebni uslovi za plaćanje članarine za preduzeća sa određenim poteškoćama u poslovanju?

Sa privrednim subjektima koji imaju određenih ekonomskih poteškoća u poslovanju, odnosno koji posluju na teritoriji Republike Srpske kao dio pravnog lica (filijale i sl.), Upravni odbor Komore ili od njega ovlašćeno lice može zaključiti ugovor kojim će se utvrditi način i visina plaćanja članarine.