Kvalitet

PRIPREMA PREDUZEĆA ZA UVOĐENjE MEĐUNARODNIH STANDARDA KVALITETA (ISO I HACCP, FSC CoC, CE znaka…);

Područna privredna komora Banja Luka pruža podršku preduzećima za uvođenje standarda i to:

 • Informisanjem o dostupnoj finansijskoj podršci i raspoloživosti programa namijenjenih za standarde.
 • Uslugama savjetovanja, što podrazumjeva ne samo informisanje o dostupnosti sredstava i uslovima apliciranja već i pripremu projektnog zadatka i implementaciju od strane konsultanata zaposlenih u Komori.
 • Pružanje usluge na usaglašavanju dokumentacije prema novim zahtjevima standarda (ISO 9001:2008 u ISO 9001:2015…)
 • Pružanje direktnih konsultantskih usluga, naročito na području uvođenja standarda ISO 9001:2015, HACCP-a, ISO 14001, FSC CoC, CE znaka…

Na taj način, angažovanjem vlastitih konsultanata počev od 2007.godine povećanje nivoa usluga koje Komora pruža preduzećima. Do sada su pružene konsultantske usluge na uvođenju sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 u više od 50 privrednih društava na području Banja Luke i šire, kao i jedna revizija standarda u „Miltex“ d.o.o. Banja Luka.

REFERENCE KOMORE:

„Alumina“ d.o.o. Kneževo; „Latin-Mont“ d.o.o. Laktaši; „Fačo“ d.o.o. Čelinac; „DM komerc“ d.o.o. Čelinac; „Miltex“ d.o.o. Banja Luka, „Credo“ d.o.o. Banja Luka; „Flor“ d.o.o. Čelinac; MM Izoterm“ d.o.o. Srbac; „IGM International “ d.o.o. Laktaši; „Elektroplan“d.o.o. Banja Luka; „Compex“ d.o.o. Banja Luka; „Fama“ d.o.o. Čelinac; „Elektro Nešo“d.o.o. Banja Luka; „Vodex“ d.o.o. Prnjavor; „Dragičević“ d.o.o. Banja Luka; „MB Modul“ d.o.o. Prijedor; „Naš dom MB“ d.o.o. Gradiška; „Meri-tex“ d.o.o. Pelagićevo;“Dasstim“ d.o.o. Banja Luka; „Saldatura“ d.o.o. Teslić; „Mehaničke konstrukcije“ d.o.o. Kotor Varoš; „Foresta“ d.o.o.Kostajnica“ „Montmontaža“ d.o.o. Banja Luka; „Megamont“ d.o.o. Čelinac; „DI Šipovo“ d.o.o. Šipovo; „Drvoemdeks“ d.o.o.; „Mig elektro“ d.o.o. Mrkonjić-Grad; „GeoAstor“ d.o.o. Banja Luka; „Tehnoprom“ d.o.o. Banja Luka; „Jaguar“ d.o.o. Derventa; Rudnici boksita“ d.o.o. Mrkonjić Grad; „Sparta“ d.o.o. Banja Luka; „Colorit“ d.o.o. Banja Luka; „Kartonaža 4M“ d.o.o. Banja Luka; „AD Praonie“ d.o.o. Banja Luka; „Kozaradrvo“ d.o.o. Kozarska Dubica; “Žitoprerada”d.o.o.Prijedor; “Mushoom” d.o.o. Čelinac; “Fast food”PIZZETA” d.o.o. Banja Luka; “Smrčak” d.o.o. Zvornik; I “Twins prom”d.o.o. Gradiška, “Lignum”d.o.o. Teslić; “MB Marić” d.o.o. Doboj, Čajavec Company“ d.o.o. Šipovo; i “Miltex“ d.o.o. Banja Luka.

Takođe, članicama Komore, koje su bile zainteresovane za uvođenje sistema upravljanja kvalitetom Komora je pružila stručnu podršku kod apliciranja na različita sredstva podrške.

Od 2006. god na inicijativu Komore održani su seminari za obuku konsultanata i eksternih provjerivača (Auditora) za standarde ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 22000, FSC CoC i CE znaka. Na taj način želimo većem broju privrednih društava da pružimo konsultantske usluge sa područja Banja Luke, po nižoj cijeni.

U poslednje vrijeme sve veći broj preduzeća je zainteresovan za uvođenje FSC CoC i CE znaka, jer im je to uslov za izvoz.

U Republici Srpskoj , prema podacima kojima raspolaže Komora, standardi su uvedeni u 1093 preduzeća, od toga:

 • Sistem upravljanja kvalitetom – ISO 9001 (790 preduzeća),
 • Upravljanje zaštitom životne sredine – ISO14001 (50 preduzeća),
 • Upravljanje bezbjednošću i zdravstvenom zaštitom na radu – OHSAS 18000 (10 preduzeća),
 • Sistem upravljanja rizikom – ISO 17000 (5 preduzeće),
 • Sistem upravljanja bezbjednošću hrane – ISO 22000 (10 preduzeća),
 • Bezbjednost hrane – HACCP ( 80 preduzeće),
 • Bezbjednost proizvoda – CE znak (35 preduzeća),
 • Sertifikacija šuma i porijeklo drveta – FSC CoC (110)
 • ISO 17025 akreditacija labaratorija (3)

U fazi dobijanja sertifikata prema međunarodnim standardima nalazi se oko 30 preduzeća u Republici Srpskoj.

Sva preduzeća koja imaju staru verziju standarda ISO 9001:2008 trebaju preći na novu verziju ISO 9001:2015 do septembra 2018. godine, a isto važi i za druge standarde.