Uticaj na kreiranje ekonomske politike

Primarni cilj i uloga Područne privredne komore Banja Luka kao dijela komorskog sistema Republike Srpske, je da utiče na stvaranje takvog privrednog ambijenta koji će imati razvojnu komponentu u smislu poboljšanja osnovnih ekonomskih parametara – povećanja obima proizvodnje i izvoza, dovođenje stranih investitora, zapošljavanje novih radnika odnosno smenjenje nezaposlenosti.

Ovaj cilj se realizuje praćenjem efekata Programa ekonomske politike, razvojnih programa Republike Srpske i sektorskih strategija, analizom zakonskih rješenja koja utiču na poslovanje privrede i predlaganjem konkretnih mjera, odnosno donošenja novih ili izmjena postojećih zakonskih i podzakonskih akata koji će u većoj mjeri doprinijeti stvaranju povoljnog privrednog ambijenta. Navedene aktivnosti se realizuju kroz organizovanje sjednica organa i tijela Komore (Skupština Komore, Upravni odbor, granski savjeti i odbori), organizovanjem javnih rasprava, okruglih stolova, tematskih sjednica i sl.