Privredna kretanja

Izrada poslovnih informacija o privrednim kretanjima i makroekonomske analize su redovna aktivnost u cilju obezbjeđenja kvalitetne platforme za rad stručnih službi Komore, organa i tijela Komore, kao i lokalnih organa uprave na području Komore Banja Luka.
Pregledi privrednih kretanja koriste se kao radni materijali na sjednicama svih organa i tijela Komore, te predstavljaju polaznu osnovu za kreiranje prijedloga i mjera za stvaranje boljeg poslovnog ambijenta i unapređenje privrede.

Područna privredna komora Banja Luka ima potpisane sporazume o međusobnoj saradnji sa skoro svim gradovima/opštinama na području Komore, na osnovu kojih se lokalnim zajednicama vrši redovno dostavljanje mjesečnih pregleda privrednih kretanja  i godišnjih analiza finansijskih rezultata poslovanja privrede Republike Srpske, Područja Komore Banja Luka, kao i pojedinačnih gradova/opština.

Pored lokalnih zajednica, pripremljeni pregledi privrednih kretanja i analiza poslovanja privrede redovno se dostavljaju lokalnim razvojnim agencijama, članovima Skupštine, Upravnog odbora, Nadzornog odbora, članovima granskih Savjeta i Odbora, stručnim službama Komore, drugim područnim privrednim komorama komorskog sistema RS, kao i drugim korisnicima koji su iskazali interes da im se redovno dostavljaju komorski materijali o privrednim kretanjima i analize stanja privrede.

Obrađuju se i pojedinačni zahtjevi lokalnih zajednica i drugih korisnika, te im se dostavljaju odgovori na upite, odnosno traženi podaci o privrednim kretanjima.

Prema Programu rada glavni materijali koji se pripremaju:

  • Mjesečni pregledi privrednih kretanja u Republici Srpskoj i području Komore Banja Luka;
  • Godišnja analiza finansijskih rezultata poslovanja i struktura privrede Republike Srpske i područja Komore Banja Luka, prema područjima djelatnosti, veličini privrednih društava i opštinama područja Komore;
  • Sektorski pregledi privrednih kretanja za: prerađivačku industriju, građevinarstvo, poljoprivredno-prehrambenu industriju, trgovinu, turizam i ugostiteljstvo;
  • Pregled spoljnotrgovinske razmjene po opštinama područja Komore Banja Luka;
  • Pregled spoljnotrgovinske razmjene Republike Srpske sa pojedinačnim zemljama;
  • Pregledi privrednih kretanja za pojedinačne opštine područja Komore Banja Luka (u skladu sa potpisanim sporazumima o saradnji).

 

Osnovni makroekonomski pokazatelji Republike Srpske 2013-2022

finansijski-rezultati-poslovanja-privrede-2022-compressed

finansijski-rezultati-poslovanja-privrede-2020

finansijski-rezultati-poslovanja-privrede-2021

finansijski-rezultati-poslovanja-privrede-2017

finansijski-rezultati-poslovanja-privrede-2018

finansijski-rezultati-poslovanja-privrede-2019

 

privredna-kretanja-januar-avgust-2023

privredna-kretanja-januar-jul-2023

privredna-kretanja-januar-jun-2023

privredna-kretanja-januar-april-2023

privredna-kretanja-januar-mart-2023

privredna-kretanja-januar-decembar-2020

privredna-kretanja-januar-decembar-2019

privredna-kretanja-januar-decembar-2018

privredna-kretanja-i-xii-2017

privredna-kretanja-i-xii-2016

privredna-kretanja-i-xii-2015

 

PPK BL – SEKTOR EKONOMIJE
Tatjana Vujinović, samostalni stručni saradnik za analize i finansije
Telefon/faks: +387 51 493 108
E-mail