Iznajmljivanje sala

 *Ispunjen Zahtjev za rezervaciju sala poslati na kabinet@bl.komorars.ba     

OPCIJE KORIŠTENJA
Opcija 1 – Sutjeska

Zahtjev za rezervaciju

 

Opcija 2 – Kozara

Opcija 3 -Jahorina

Opcija 4 – Sutjeska i kozara

Opcija 5 -Sutjeska, Kozara i Jahorina

Dodatna opcija – Drina

KAPACITET