Savjet stranih investitora

Konstitutivna sjednica Savjeta stranih investitora održana je 15.10.2021. godine Područne privredne komore Banja Luka.

Cilj i rad Savjeta stranih investitora je usmjeren na unapređenje povoljnijeg poslovnog ambijenta za strane ulagače na području regije Banjaluka, kao i na koordinaciju i saradnju institucija republičkog i lokalnog nivoa u oblasti stranih ulaganja.

Jedan od osnovnih ciljeva rada Savjeta jeste izgradnja partnerskog odnosa sa Ministarstvom privrede i preduzetništva i jedinicama lokalne samouprave koje obuhvata Područna privredna komora Banja Luka, kao i drugim partnerskim institucijama u cilju zajedničkog unapređenja poslovnog ambijenta i razvoja u Republici Srpskoj.

Članice Savjeta stranih investitora:

 1. “Austronet“ d.o.o. Prijedor (Kozarac)
 2. “ELLA Textile” d.o.o. Gradiška, Nova Topola
 3. PMP “Jelšingrad” a.d. Gradiška
 4. “Standard” d.o.o. Prnjavor
 5. “Sportek” d.o.o. Kotor Varoš
 6. “Dubicotton” d.o.o. Kozarska Dubica
 7. “Jakshe tehnology” d.o.o. Aleksandrovac
 8. „Mira“ a.d. Prijedor
 9. SHP „Celex“ a.d. Banja Luka
 10. „Kolektor CCL“ d.o.o. Laktaši
 11. Delta Real Estate” d.o.o., Banja Luka

Sekretar Savjeta:  Ana Blagojević

Telefon: +387 51 493 – 103, E-mail