Privredni registar

Donošenjem Zakona o Privrednoj komori Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 65/08) ispunjeni su zakonski preduslovi za stvaranje Privrednog registra RS. Na osnovu Zakona o Privrednoj komori Republike Srpske – član 17 stavke (1) do (4) („Službeni glasnik RS“, broj 65/08) Privredna komora Republike Srpske je zadužena za uspostavljanje i vođenje Privrednog registra Republike Srpske.

Pomenutim Zakonom, Privredni registar RS definisan je kao jedinstvena baza podataka o privrednim subjektima (privrednim društvima i preduzetnicima) koja će se formirati i ažurirati na osnovu podataka iz više administrativnih evidencija. Putem sistema Privrednog registra, Privredna komora RS će prikupljati, obrađivati i prosljeđivati korisnicima određene pravne, privredne i finansijske pokazatelje u vezi sa privrednim društvima i preduzetnicima. Na ovaj način korisnicima će biti dostupne informacije neohodne za usmjeravanje privrednog i preduzetničkog sistema i za donošenje odgovarajućih odluka u ekonomskoj politici.

Značajno je naglasiti da je Privredna komora RS uspjela da podatke o privrednim subjektima prikupi na jednom mjestu, ali i da omogući izvorima- institucijama, kroz njegovo korišćenje, dobijanje onih podataka sa kojima ne raspolažu, kao zvaničnom evidencijom. Jedan od ciljeva jeste standardizacija podataka između zvaničnih institucija.

Korisnici Privrednog registra su privredni subjekti, Vlada, ministarstva, jedinice lokalne samouprave, razvojne agencije i drugi subjekti koji rade na unapređenju privrede.

Pravilnikom o vođenju privrednog registra  određeno je koji su podaci javni i da se kao takvi mogu postaviti za javno korišćenje. S tim u vezi, kreiran je WEB portal na Internet adresi: www.business-rs.ba

Jedan dio podataka moguće je pronaći i na Internet adresi: www.business-rs.ba koja je namijenjena svima i slobodan je pristup svim podacima. Ova stranica će se razvijati kako bi se na jednom mjestu mogle pronaći poslovne informacije za teritoriju Republike Srpske, kako za domaće korisnike tako i za sve strane poslovne saradnike i zainteresovane.