Savjet za žensko preduzetništvo

Savjet  za žensko preduzetništvo Područne privredne komore Banja Luka  osnovan je 27. aprila  2010. godine.

Članice Savjeta su: žene preduzetnice, rukovodioci preduzeća i predstavnice institucija koje u svom programu imaju projekte namijenjene razvoju ženskog preduzeništva.

Cilj osnivanja i djelovanja je: Pružanje podrške ženama preduzetnicama kroz povećanje zastupljenosti u privredi,  povećanje broja žena na rukovodećim mjestima , odnosno mjestima odlučivanja,  unapređenje statusa žena u oblasti preduzetništva kroz različite mjere podrške, predlaganje zakonskih rješenja koja mijenjaju položaj žena  na bolje, umrežavanje i regionalno povezivanje  sa udruženjima žena preduzetnica koja djeluju pri Privrednim komorama ili drugim asocijacijama zasnovanim na ekonomskoj osnovi, učešće na konferencijama,  sajmovima, privrednim misijama i drugim sličnim skupovima koji doprinose razvoju ženskog preduzetništva,  edukacija kroz organizovanje seminara sa različitim sadržajem  namijenjenih isključivo preduzetnicama, razvoj projekata i učešće u zajedničkim projektima iz oblasti ženskog preduzetništva.

Djelovanje Savjeta: Savjet  radi po Programu  rada za tekuću godinu koji se usvaja na prvoj sjednici na početku poslovne godine. U programu rada Savjeta su navedene osnovne i planirane aktivnosti za tekuću godinu.

Sporazumi i saradnje: Savjet razvija saradnju sa udruženjima žena u zemlji i okruženju. Prošle godine potpisali smo Memorandum o razumijevanju sa Udruženjem poslovnih žena u BiH pa shodno zajedničkim aktivnostima na realizaciji zacrtanih planova ove godine od 23. do 25. maja učestvujemo zajedno na Danima preduzetništva žena u Sarajevu.

Nagrađivanje preduzetnica: U okviru Izbora najuspješnijih u privredi koje svake godine organizuje Privredna komora Republike Srpske , naš Savjet predlaže najuspješnije žene preduzetnice. Bilo je i drugih izbora najuspješnijih žena , kao što je izbor „Lady bos“, gdje smo kandidovali svoje predsatvnice i imali nosioce medalja.

Priznanja:  Krajem 2012.godine stiglo je priznanje  za Savjet za žensko preduzetništvo od  Gender centra Vlade RS za  uspješnu saradnju i doprinos unapređenju ravnopravnosti žena i muškaraca u Republici Srpskoj.

Savjet broji 11 članica:

 1. „Sаnа linеа“ a.d., Kоstајnicа
 2. Hоtеl „Idеја“, Bаnjа Lukа
 3. „Miltex“, d.о.о., Bаnjа Lukа
 4. „МI Тrivаs“, Prnjаvоr
 5. „Меditеrаn-Inоx“, Čеlinаc
 6. „Dоm pеnziоnеrа“, Bаnjа Lukа
 7. DI „Bоr“ d.о.о., Grаdiškа
 8. „New sanatron“, Nоvi Grаd
 9. „Public language studio“, Bаnjа Lukа
 10. „Аutо plus“ d.о.о., Bаnjа Lukа
 11. „Sector security“ Bаnjа Lukа

Sekretar: Nada Budiša
Telefon: 051/493-105