Sporazumi o saradnji

Međukomorska saradnja doprinosi razmjeni informacija o mogućnostima i interesima za privrednu saradnju, tržišnim prilikama, privrednom ambijentu u drugim zemljama, što će znatno olakšati rad domaćih preduzeća članica Komore. Od njihovog interesovanja će zavisiti koje oblike saradnje žele, te će se shodno tome uključiti u komorske aktivnosti ili ostvarivati neposredne kontakte.
Slijedi spisak sporazuma o saradnji koje je Područna privredna komora Banja Luka potpisala sa partnerskim komorama od 2001. do danas:

 1. Regionalna privredna komora Kragujevac – Sporazum potpisan u Kragujevcu, 18.07.2001.
 2. Regionalna privredna komora Subotica – Sporazum potpisan u Subotici, 10.03.2004.
 3. Privredna komora Beograd – Sporazum potpisan u Banjaluci, 15.09.2004.
 4. HGK – Županijska komora Sisak – Sporazum potpisan u Banjaluci, 16.03.2006.
 5. Regionalna privredna komora Kraljevo – Sporazum potpisan u Banjaluci, 22.05.2007.
 6. Privredna komora Žilina, Slovačka – Sporazum potpisan u Banjaluci, 27.09.2007.
 7. Trgovinsko-industrijska komora Županije Čongrad, Mađarska – Sporazum potpisan u Čongradu, 18.10.2007.
 8. Štajerska gospodarska zbornica Maribor, Slovenija – Sporazum potpisan u Banjaluci, 01.04.2008.
 9. Privredna komora Temišvar, Rumunija – Sporazum potpisan u Temišvaru, 05.07.2008.
 10. Regionalna privredna komora Zrenjanin – Sporazum potpisan u Zrenjaninu, 28.08.2008.
 11. Privredna komora Prefekture Xanthi, Grčka – Sporazum potpisan u Xanthiju, 05.12.2009. (zajednički sporazum komora: Bukurešt – Rumunija; Nikozija – Kipar; Plovdiv i Burgas – Bugarska; Izmir i Tekirdaš – Turska).
 12. Regionalna komora Bitola, Makedonija – Sporazum potpisan u Bitolu, 28.04.2009.
 13. Regionalna privredna komora Niš – Sporazum potpisan u Nišu, 29.04.2009.
 14. Regionalna privredna komora Celje – Sporazum potpisan u Celju, 20.05.2010.
 15. Privredna komora Beograd – Inovirani sporazum potpisan u Beogradu, 26.01.2011.
 16. Regionalna privredna komora Novi Sad – Sporazum potpisan u Banjaluci, 23.06.2011.
 17. Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Bjelovar – Sporazum potpisan, 30.05.2012.
 18. Sremska Privredna komora – Sporazum potpisan u Novoj Pazovi na sajmu, 10.10.2013.
 19. Privredna komora Prahova, Rumunija – Sporazum potpisan u Banjaluci, 24.09.2013.
 20. Privredna komora Sankt Peterburg, Ruska Federacija – Sporazum potpisan u St Peterburgu, 15.04.2016.
 21. Privredna komora Bukurešt, Rumunija – Sporazum potpisan u Bukureštu, 06.06.2016.
 22. Privredna komora Zaječar, Srbija – Sporazum potpisan u Zaječaru, 30.09.2016.
 23. Obnovljen sporazum o saradnji sa Komorom Maribor, januar 2017.
 24. Stopanska komora Makedonije, Regionalna komora Prilep, Makedonija – Sporazum potpisan u Banjaluci, 17.03.2017.
 25. Industrijsko-privredna komora Bijelomstok, Poljska – Sporazum potpisan u Bijelomstoku, 28.06.2017.
 26. Poljsko-balkanska Komora, Poljska – Sporazum potpisan u Banjaluci, 24.07.2017.
 27. Privredna komora Dambovita, Rumunija – Sporazum potpisan u Banjaluci, 20.02.2018. godine

Iako sa svim privrednim komorama u regiji nisu potpisani sporazumi o saradnji, to ne znači da ne postoji kontinuirana saradnja u međusobnoj razmjeni informacija, privrednih delegacija i zajedničkom učešću u projektima, kako u regiji tako i u zemljama Evropske unije.

PROTOKOL O SARADNjI PRIVREDNIH KOMORA U SLIVU RIJEKE SAVE
Protokol o regionalnoj saradnji projekta  “Ekonomska regija u slivu rijeke Save – ERUSRS” potpisan 26.04.2007. godine u Šapcu; 22.04.2008. godine u Banjoj Luci i 13.05.2010. godine u Beogradu od strane 17 predstavnika privrednih komora i to:

Privredne komore iz Republike Slovenije:

 • Območna zbornica za Gorenjsko Kranj
 • Območna zbornica Novo Mesto;
 • Območna zbornica Ljubljana;
 • Območna zbornica Posavje Krško;
 • Območna zbornica Zasavje

Privredne komore iz Republike Hrvatske:

 • Županijska komora Sisak ,
 • Županijska komora Slavonski Brod ,
 • Županijska komora Vukovar,
 • Komora Zagreb;

Privredne komore iz Bosne i Hercegovine:

 • Područna privredna komora Banja Luka,
 • Područna privredna komora Bijeljina,
 • Privredna komora Brčko Distrikta BiH,
 • Područna privredna komora Doboj,
 • Gospodarska komora Županije posavske – Orašje;

Privredne komore iz Republike Srbije:

 • Privredna komora Beograd
 • Sremska privredna komora – S. Mitrovica
 • Regionalna privredna komora Valjevo

Cilj regionalne saradnje u projektu ERUSRS se sastoji u razvijanju i proširivanju međusobnih odnosa  komora, preduzeća i preduzetnika – članica privrednih komora, lokalnih zajednica i predstavnika lokalnih vlasti u oblasti privrede, obrazovanja,  nauke kao i njihova saradnja u cilju integrisanja u savremene evropske tokove.

Ostali sporazumi/protokoli/ugovori:

 • Ugovor o obavljanju operativno-tehničkih poslova na izdavanju Uvjerenja o porijeklu sa Spoljno-trgovinskom komorom BiH – u Banja Luci,  mart 2017.
 • Sporazum o partnerstvu PPK Banja Luka i Agencije PREDA Prijedor – 15.09.2009.
 • Sporazum o saradnji PPK Banja Luka i Agencije CIDEA, 22.10.2007.
 • Sporazum PPK Banja Luka i IC&Partners Beograd, potpisan u Banjaluci, 31.05.2006.
 • Protokol o saradnji – Unija udruženja poslodavaca RS – Udruženje industrijalaca i preduzetnika Srbije i Crne Gore, PK RS, PPK Banja Luka, PK Beograd, potpisan u Banjaluci, 15.09.2004.
 • Ugovor PPK Banja Luka i Zadružnog saveza RS, potpisan 1999.