Geoekonomski položaj

GEOEKONOMSKI POLOŽAJ – OSNOVNI PODACI:

  • položaj: sjeverozapad Republike Srpske
  • površina: 8.936 km2 (oko 35% površine Republike Srpske)
  • broj stanovnika: 598.532 – od ukupno 1.326.991 stanovnika Republike Srpske (prema popisu stanovništva iz 2013)
  • najveći grad u Republici Srpskoj, Banja Luka predstavlja privredni, finansijski, politički, administrativni i kulturni centar Republike Srpske
  • Teritorija djelovanja PPK Banja Luka obuhvata dva grad (Banja Luka i Prijedor) i 19 opština (Gradiška, Mrkonjić Grad, Prnjavor, Kotor Varoš, Šipovo, Kozarska Dubica, Ribnik, Novi Grad, Srbac, Laktaši, Čelinac, Kneževo, Oštra Luka, Petrovac-Drinić, Kostajnica, Krupa na Uni, Kupres, Istočni Drvar i Jezero).​

Izgradnjom autoputa Banja Luka – Gradiška, ovaj dio Republike Srpske je povezan sa autoputem Zagreb-Beograd, što je olakšalo i ubrzalo komunikaciju roba i putnika, te ovo područje približilo srednjoj i zapadnoj Evropi. Završen je i autoput Banja Luka – Doboj, tačnije Doboj – mahovljanska petlja, koji je veza između koridora „V c“ i tzv. evropskog puta koji se od Gradiške preko Banja Luke i Mrkonjić Grada proteže ka Splitu, odnosno obali Jadranskog mora. Istovremeno biće bolja veza između Banja Luke i Sarajeva unutar BiH i najkvalitetnija veza iz centralnog dijela BiH prema zapadnoj Evropi.

Željezničku mrežu regije čini pružni pravac istok – zapad (tzv. Južna magistrala) koja povezuje istočne sa zapadnim granicama Republike Srpske, odnosno predstavlja vezu sa Hrvatskom i Srbijom.

Riječni saobraćaj na rijeci Savi i njenim pritokama ima veliki značaj u saobraćajnom sistemu. Perspektiva razvoja riječnog saobraćaja zavisi od razvoja privrednog potencijala u okruženju.
Na 1100 m od autoputa Banja Luka – Gradiška i 23 km od Banjaluke, u Mahovljanima, nalazi se Aerodrom Republike Srpske (www.banjaluka-airport.com) najbrža i najsigurnija veza regije sa svijetom.