Podrška preduzetništvu žena Republike Srpske

Podrška preduzetništvu žena Republike Srpske

Nosilac projekta: Privredna komora Republike Srpske

Uloga PPK BL: partner

Trajanje: 2019.

Opis projekta: Opšti cilj projekta je unapređenje mjera za podršku razvoju preduzetništva žena u Republici Srpskoj.

Rezultati:

•Povećan broj aktivnih članica u radu savjeta za 20 %
•Povećano učešće preduzetnica u aktivnostima koje savjeti organizuju za 10%
•Usvojen Akcioni plan rada savjeta za žensko preduzetništvo u Komorskom sistemu RS koji predstavlja mehanizam za planiranje i usklađivanje aktivnosti podrške razvoju preduzetništva žena u RS
•Promovisan rad savjeta za žensko preduzetništvo u okviru 6 info dana
•Organizovano najmanje 5 seminara za preduzetnice sa 50 učesnica
•Provedena je nacionalna promotivna kampanja za promociju preduzetništva žena (sa motivacionim porukama za potencijalne preduzetnice), kao i sajma i konferencije
•Organizovani su sajam i konferencija preduzetništva žena
•Organizovana 4 edukativna i/ili informativna događaja tokom konferencije i sajma sa najmanje 100 učesnika
Više informacija: https://preduzetnistvozena.com