Održana 20. manifestacija “Izbor najuspješnijih u privredi Republike Srpske za 2023. godinu”

U KC Banski dvor u Banjoj Luci održana je 20. manifestacija “Izbor najuspješnijih u privredi Republike Srpske za 2023. godinu“.

Za najuspješnije veliko privredno društvo u protekloj godini prograšeno je preduzeće Mlijekoprodukt d.o.o. Kozarska Dubica, dok su na drugom i trećem mjestu preduzeća Pass d.o.o. Bijeljina i Perutnina Ptuj d.o.o. Srbac.

Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Pero Ćorić poručio je da cilj Srpske mora da bude stvaranje razvijenog i stabilnog privrednog sistema, te da sve politike i strategije treba podrediti ostvarenju tog cilja.

On je istakao da je jaka privreda najbolji odgovor na poremećaje globalnog tržišta.

– Da bismo podigli konkurentnost privrede na domaćem, ali i na ino tržištu, moramo raditi na uvođenju novih, savremenih tehnologija, digitalizaciji privrede, razvoju ljudskih resursa, korporativnom upravljanju, te dodatno rasteretiti privredu kroz ukidanje ili smanjenje niza opterećenja i administrativnih procedura i formalnosti – rekao je Ćorić.

Najuspješnije srednje privredno društvo je Mladegs Pak d.o.o. Prnjavor. Na drugom mjestu je MIP d.o.o. Prijedor, a na trećem Eko Box d.o.o. Srebrenica

Priznanje za najuspješnija mala proizvodno-privredna društva dobili su Antecna d.o.o. Banja Luka, Wischt d.o.o. Doboj, Poljoprom d.o.o. Istočna Ilidža, G&S Traders d.o.o. Bijeljina i Kodiak Hem d.o.o. iz Trebinja.

Mahle Electric Drives Bosnia d.o.o. Laktaši i Iskra Tela L d.o.o. Laktaši nagrađeni su za realizaciju značajnih investicija i doprinos u oblasti zapošljavanja u prošloj godini.

Kompanijama M:tel a.d. Banja Luka i Elas d.o.o. Banja Luka dodijeljeno je priznanje za doprinos razvoju korporativne društvene odgovornosti u 2023. godini.

Kompanije Alumina d.o.o. Zvornik, EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari d.o.o. Stanari i Sportek d.o.o. Kotor Varoš nagrađene su kao najveći izvoznici proizvoda visokog stepena finalizacije u 2023. godini.

Priznanja za žene koje rukovode uspješnim privrednim društvima dobile su Jovana Tulumović, MI Tulumović d.o.o. Laktaši, Ljiljana Vukelić, Prijedorčanka a.d. Prijedor i Jelena Milinčić, Grafomark d.o.o. Laktaši.

U kategoriji za prepoznatljiv kvalitet i razvoj domaćih proizvoda, dodijeljene su nagrade privrednim društvima za proizvode, odnosno linije proizvoda, koji su se istakli svojim kvalitetom.

Nagrađeni su Steco centar d.o.o. Bijeljina za liniju proizvoda montažne kuće, Optima grupa d.o.o. Banja Luka za liniju prizvoda premium ulja, Colorit d.o.o. Banja Luka za toplotno-fasadne sisteme, Agrodestil d.o.o. Laktaši za liniju voćnih rakija i PZ Klekovača za liniju proizvoda od integralnih žitarica.

Za unapređenje dualno organizovanog obrazovanja priznanje je dobilo preduzeće Tikt Manufaktura d.o.o. iz Gradiške, dok je posebno priznanje za najveći plasman kredita u privredu dodijeljeno Novoj banci a.d. iz Banje Luke.

Priznanje je dodijeljeno i opštini Srbac, za najvišu ocjenu ispunjenosti kriterijuma u okviru BFC programa, dok su priznanja za digitalizaciju proizvodnih procesa dodijeljena kompaniji Kolektor CCL d.o.o. Laktaši i Farmi Arsenić.

Priznanje za doprinos privrednom razvoju nerazvijenih opština dodijeljeno je preduzeću Petroprojekt d.o.o. Bratunac, dok je posebno priznanje iz oblasti turizma pripalo Apart hotelu Zlatni javor, Jahorina i Outdoor resort-u, Pecka.

Fotografije možete pogledati na zvaničnoj Facebook stranici Privredne komore Republike Srpske: https://www.facebook.com/privrednakomorars.