Predsjednik Račić sa direktorom Zavoda za statistiku, Darkom Milunovićem

Predsjednik Područne privredne komore Banja Luka, Goran Račić imao je sastanak sa direktorom Republičkog zavoda za statistiku, Darkom Milunovićem. Sastanak je održan u prostorijama Zavoda.

Uvijek aktuelne teme privrednih kretanja i ekonomske situacije u našoj zemlji bile su dovoljan razlog za organizovanje ovog sastanka, ali i potreba za konkretnim dogovorima po pitanju statističkih pokazatelja koje izrađuje Zavod, a Komora koristi u svom radu. Pomenuti statistički podaci su od velike važnosti za Komoru, obzirom da se koriste pri izradi različitih analiza.