Sjednica Savjeta za građevinarstvo, IGM, komunalne i uslužne djelatnosti

U prostorijama Područne privredne komore Banja Luka u utorak, 26. februara 2024. godine održana je četvrta redovna sjednica Savjeta za građevinarstvo, industriju građevinskog materijala, komunalne i uslužne djelatnosti. Članovi Savjeta raspravljali su pored ostalih tačaka dnevnog reda i o Izvještaju o radu za 2023. te Programu rada za 2024. godinu. U raspravi je dominirala tema o problemima u preduzećima komunalne djelatnosti u svijetlu najnovijeg povećanja najniže cijene rada.

Dogovoreno je i da članovima dostavimo najnovije prijedloge, prednacrte ili nacrte zakona koji će se u ovoj godini naći pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske a koji se tiču sektora građevinarstva ili komunalnih djelatnosti, kako bi se mogli upoznati sa sadržajem te pripremiti svoje prijedloge za eventualne javne rasprave za koje se nadaju da će biti organizovane u saradnji Komore i resornog Ministarstva.