DANI SIGURNOG INTERNETA I KORPORATIVNA BEZBJEDNOST

Svake godine, drugi dan, druge sedmice, u drugom mjesecu se obilježava kao Međunarodni dan sigurnog interneta. Taj dan ćemo ukazati na opasnosti koje vrebaju u domenu korporativnog poslovanja preko interneta, i to u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske.

U utorak, 07.02.2023. u 12 časova u prostorijama Područne privredne komore Banja Luka, Branka Ćopića 6, organizujemo radionicu na temu: „Dani sigurnog interneta i korporativna bezbjednost“. Radionica ima za cilj informisanje i podizanje svijesti predstavnika malih i srednjih preduzeća u Republici Srpskoj o oblicima kriminaliteta u oblasti digitalnog poslovanja, te mogućnostima zajedničkog djelovanja u cilju prevencije i smanjenja štete u slučajevima visoko-tehnološkog kriminaliteta.

Razlog zašto se ove godine akcenat stavlja upravo na zaštitu privrednih društava u Republici Srpskoj je podatak da se u strukturi oštećenih lica krivičnim djelima visokotehnološkog kriminaliteta u kontinuitetu, među najugroženijim, nalaze mala i srednja preduzeća koja posluju sa inostranstvom. Takođe, uočeno je da takvi privredni subjekti nisu dovoljno informisani, da imaju potrebu za boljom zaštitom, a da su istovremeno štete prouzrokovane krivičnim djelima visokotehnološkog kriminaliteta višemilionske, te da osim finansijske štete podrazumijevaju i gubitak informacija i drugih vrijednosti.

Predavači će biti predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Centra za digitalnu transformaciju Privredne komore Republike Srpske, koji će kroz prezentacije i interakciju sa učesnicima predstaviti savremene trendove ugrožavanja i rizika u digitalnom poslovanju, te dati konkretne savjete i preporuke u cilju zaštite i pravovremene reakcije u cilju smanjenja štete.