EuroSouthEast Network

Umrežavanje privrednih komora/udruženja/institucija Veneta i država Jugoistočne Evrope

Uloga PPK BL: partner

Trajanje: 2008 – 2009.

Opis: U novembru 2008. godine je uspostavljena mreža za saradnju između Centra za međunarodnu saradnju regije Veneto (Centro Estero Veneto), te županijskih komora iz Pule, Rijeke i Osijeka, Klastera Drvo iz Prijedora, Biznis servis centra iz Zenice, komora Srbije, Novog Sada, Beograda, Leskovca, Direkcije za razvoj MSP Crne Gore i komora iz Tirane i Duraca. Mreža je facilitator jačanja privredne saradnje Veneta i Balkana, kroz stvaranje strukturisane mreže kontakata sa organizacija koje su uključene u pružanje informacija i pomoći kompanijama zainteresovanim za međunarodnu saradnju.

Rezultati: Sporazum o saradnji između Centra za spoljnu trgovinu Veneto i Privredne komore regije Banja Luka u okviru Euro South East mreže potpisan 2009. godine.