Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske (EUNORS) nastavlja da funkcioniše kao punopravan član EEN-a

Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske (EUNORS) nastavlja da funkcioniše kao punopravan član EEN-a!

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Staša Košarac potpisao je u Briselu Sporazum o pristupanju BiH programu EU za jedinstveno tržište (Single Market Programme) koji obuhvata period od 2021. do 2027. godine. Sporazum je potpisan u Generalnom direktoratu Evropske komisije za unutrašnje tržište, industriju, preduzetništvo i mala i srednja preduzeća.

Program jedinstvenog tržišta čini šest stubova, a njegovi glavni ciljevi su i povećanje efikasnosti jedinstvenog tržišta, podrška konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, unapređenje zdravlja ljudi, životinja i biljaka, te omogućavanje visokokvalitetnih evropskih standarda.

Program jedinstvenog tržišta (SMP) nastavak je COSME programa u kojem je učestvovala i BiH, iz kojeg se finansiraju i aktivnosti Evropske mreže preduzetništva (#EEN).

Partneri u konzorcijumu (EUNORS) su Razvojna agencija Republike Srpske, Privredna komora Republike Srpske, Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Inovacioni Centar Banja Luka.