II Međunarodna konferencija o javnim nabavkama otvorena na Jahorini

Na Jahorini je otvorena II Međunarodna konferencija o javnim nabavkama pod nazivom – Pravci razvoja javnih nabavki u Evropskoj uniji i Bosni i Hercegovini.

Konferencija traje dva dana, a teme o kojima će se govoriti su pravci razvoja javnih nabavki u Evropskoj uniji (razvoj TED-a, digitalizacija i vještačka inteligencija, održive javne nabavke, učestvovanje ponuđača i robe iz trećih zemalja na tržištu javnih nabavki u EU) kao i pravci razvoja javnih nabavki u Bosni i Hercegovini (stanje i izazovi u BiH, Zakon o javnim nabavkama, Strategija razvoja javnih nabavki 2024-2028, pravna zaštita, profesionalizacija i digitalizacija)

Organizator konferencije je Strukovno udruženje “Ekonomski forum” Banjaluka, u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske, Privrednom komorom FBiH i Agencijom za javne nabavke BiH.