Obavještenje o pokretanju postupka usklađivanja područnih redova vožnje za 2024/25 godinu

Na osnovu člana 25. stav 1. i člana 27. stav 2. Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 47/17 i 17/23) i člana 6. stav 1. Pravilnika o usklađivanja i registraciji redova vožnje (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 6/18, 8/18 i 3/20) i Odluke o visini naknade za usklađivanje i registraciju redova vožnje u republičkom linijskom prevozu lica („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 74/18) obavještavamo prevoznike putnika da je započeo postupak usklađivanja PODRUČNIH redova vožnje dužine do 50 kilometara koji saobraćaju na teritoriji Područne privredne komore Banja Luka za 2024/2025. godinu.

Zahtjev sa dokumentacijom dostaviti Područnoj privrednoj komori Banja Luka, ul. Branka Ćopića 6 78000 Banja Luka najkasnije do ponedeljka, 19. februara 2024. godine. Dokumentacija se dostavlja u zapečaćenoj koverti sa naznakom “Komisija za usklađivanje redova vožnje-ne otvarati”.

UPUTSTVO ZA UČEŠĆE U POSTUPKU USKLAĐIVANJA PODRUČNIH REDOVA VOŽNJE

Neophodna dokumentacija:

  1. Zahtjev za usklađivanje sa podacima o prevozniku  (adresa, broj telefona, telefaksa, E-mail adresa, ime i prezime direktora privrednog društva i broj mobilnog telefona direktora).
  2. Kopiju važeće licence za prevoznika
  3. Ugovor o kooperaciji, ovjeren od strane svih kooperanata (samo za redove vožnje koji se održavaju  u kooperaciji). Ugovor o kooperaciji mora sadržavati tačno definisan raspored režima održavanja reda vožnje između kooperanata. Prijedlozi redova vožnje uz koje nije priložen ugovor o kooperaciji kako je naznačeno, neće biti razmatrani.
  4. Redove vožnje dužine do 50 kilometara dostaviti na propisanim obrascima kako slijedi:
  • Spisak starih redova vožnje dostaviti u pet primjeraka prema obrascu PRILOG BROJ 1 PRAVILNIKA;
  • Spisak starih redova vožnje sa promjenom za usklađivanje dostaviti u pet primjeraka prema obrascu PRILOG BROJ 2 PRAVILNIKA;

–   Prijedloge  starih redova vožnje sa promjenom, ovjerene od strane podnosioca zahtjeva (svih prevoznika na redu vožnje), dostaviti u pet primjeraka, prema obrascu PRILOG BROJ 4 PRAVILNIKA; (obavezno naznačiti  koja je promjena, u skladu sa članom 2. stav 1. tačka 2. Pravilnika o usklađivanju i  registraciji  redova vožnje);

  • Spisak novih redova vožnje za usklađivanje dostaviti u pet primjeraka, prema obrascu PRILOG BROJ  3  PRAVILNIKA;
  • Prijedloge novih redova vožnje, ovjerene od strane podnosioca zahtjeva (svih prevoznika na redu vožnje)  dostaviti u pet primjeraka, prema obrascu PRILOG BROJ 4 PRAVILNIKA (obavezna oznaka puta);

Spisak redova vožnje ne treba dostavljati ako prevoznik predlaže samo jedan red vožnje. 

Sve prijedloge redova vožnje treba složiti u komplete. Komplet čini po jedan primjerak spiska i svakog najavljenog odnosno predloženog reda vožnje.

Na prijedlozima redova vožnje obavezno naznačiti da li je predmetni prijedlog stari sa promjenom ili novi red vožnje, te navesti naziv kooperanta na redu vožnje.

Prijedlozi područnih redova vožnje moraju biti izrađeni sa važećim DALJINAROM sa  minimalnim vremenima vožnje, kao i Uputstvom za primjenu Daljinara sa minimalnim vremenima vožnje  i uslovima, načinu i postupku izmjene i dopune relacije Daljinara, te Pravilnikom o usklađivanju i registraciji redova vožnje. Navedeni propisi dostupni su na internet stranici Komore (www.bl.komorars.ba)

Obavezno navesti broj relacije iz Daljinara koja je korištena prilikom izrade reda vožnje.

* Za svaki najavljeni POLAZAK i POVRATAK na prijedlogu NOVOG područnog reda vožnje potrebno je uplatiti:

           400 KM ZA PREVOZNIKE  KOJI SU IZMIRILI ČLANARINU KOMORI ZA 2023.  godinu

           600 KM ZA PREVOZNIKE KOJI NISU   IZMIRILI ČLANARINU  KOMORI ZA 2023.  godinu

* Za svaki najavljeni STARI RED VOŽNJE SA PROMJENOM   potrebno je uplatiti:

          200 KM  ZA PREVOZNIKE  KOJI SU IZMIRILI ČLANARINU KOMORI ZA 2023. godinu

          300 KM ZA PREVOZNIKE KOJI NISU IZMIRILI ČLANARINU KOMORI ZA  2023.  godinu

BEZ UPLATE I DOSTAVLJENOG DOKAZA O UPLATI  PRIJEDLOZI REDOVA VOŽNJE SE NEĆE RAZMATRATI.

NAPOMENA: PRIJEDLOZI REDOVA VOŽNJE ZA KOJE NIJE IZVRŠENA BLAGOVREMENA UPLATA NEĆE SE RAZMATRATI.

Uplate izvršiti na žiro račun  PODRUČNE PRIVREDNE KOMORE  BANJA LUKA  BROJ:

 562-099-00016769-45 kod NLB  Razvojne banke Banjaluka sa naznakom “ZA REDOVE VOŽNJE”.

NAPOMENA: Sve nepotpune i neblagovremeno podnijete zahtjeve za usklađivanje redova vožnje  Komisija neće uzimati u razmatranje.

Nakon što Komisija pregleda valjanost prispjelih zahtjeva biće organizovan sastanak usklađivanja redova vožnje na koji će biti pozvani svi zainteresovani prevoznici.

Za sve informacije možete se obratiti na telefon broj: 051/493-111, Snježana Timarac.