Održane radionice u okviru projekta koji implementira USAID, naglasak na turizmu

U okviru projekta Hub and Spokes, koji u Bosni i Hercegovini implementira USAID, organizovane su radionice koje imaju za cilj povećanje broja turista, ali i duži boravak turista u BiH. Cilj projekta je da se turista u BiH zadrži duže od dva dana, te da mu se u okolini Banjaluke, Sarajeva i Mostara pruži sadržaj koji će ga zadržati. Projekat Hub and Spokes ima za cilj povećanje broja posjetilaca, potrošnje i dužine boravka u regiji oko Banjaluke, kao i pripremu kvalitetnih programa koji ce biti dio promocije turizma Republike Srpske.

Predstavnici Privredne komore Republike Srpske i Područne privredne komore Banjaluka dali su punu podršku veoma korisnim radionicama, kako bi se uvezala turistička ponuda Banjaluke sa okolinom i obezbijedio dolazak novih turista.

Prva radionica održana je u Mrkonjić Gradu, gdje je bilo riječi i o turističkoj ponudi opštine Jezero, što bi trebalo da kao cilj projekta bude povezano u jedinstvenu turističku ponudu u sklopu posjete Banjaluke. Sva turistička ponuda u ove dvije opštine je popisana, što obuhvata kulturno-istorijsko naslijeđe i vjerski turizam, prirodne atrakcije, sportski turizam i avanturizam, te gastro ponudu.

Druga radionica na temu turizma održana je u opštini Ribnik, a obuhvatila je i susjedne opštine Petrovac-Drinić i Istočni Drvar. Seoska domaćinstva sa kvalitetnom gastro ponudom, fly fishing i prelijepa priroda bili su u fokusu povezivanja ponude ovog dijela RS sa turističkim kapacitetom Banjaluke kako bi se kreirala zajednička ponuda koja bi turiste zadržala više od statistčka dva dana.

Uvezivanje turističkih atrakcija opština Šipovo i Kupres bila su tema treće radionice u okviru naprijed navedenog projekta, koja je održana u Šipovu. S obzirom da je opština Šipovo već prepoznata kao turistička destinacija, uvezati turističku ponudu zajedno sa banjalučkom ponudom nije bio težak zadatak, ali jeste neophodan u privlačenju novih turista. Kvalitetna domaća hrana, čista priroda i dva izvora rijeka, Janj i Pliva, su ono što turiste privlači u ovaj kraj, ali i turizam iskustva u opštini Kupres, koji je u ekspanziji u svijetu.

Četvrta radionica održana je za teritorije opština Kozarska Dubica i Kostajnica, dok je peta radionica održana u Gradu Gradiška, sa fokusom na poljoprivrednu ponudu i gastro turizam.

Opština Srbac je takođe opština sa velikim turističkim potencijalom, ali nedovoljna iskorištenost istih iskazala je potrebu i veliku zainteresovanost za šestu radionicu u okviru USAID projekta Hub and spokes, kojoj je cilj izrada kvalitetnog programa putovanja u banjalučkoj regiji. Turističkih atrakcija ne nedostaje ovoj opštini i uvezati ponudu u program za nove turiste izazov je za koji je ova mala opština svakako spremna. Jezera u sklopu Bardače, Motajica sa uređenim pješačkim stazama i kuća koja se okreće privući će turiste iz regiona i inostranstva.

Blizina Banjaluke kao turističkog čvorišta i kvalitetna ponuda banja i termo-mineralnih izvora glavne su turističke prednosti grada Laktaši, zaključak je sa radionice koja se održala u ovom gradu. Gastro i arheološka ponuda iz doba Rimljana takođe su prednost ovog Grada, koji novim turistima iz regiona i inostranstva može pružiti jedinstveno iskustvo.

Punu podršku u realizaciji radionica, kao i u kreiranju kvalitetne turističke ponude dali su i predstavnici Privredne komore Republike Srpske i Područne privredne komore Banjaluka. Komora je važan dio projekta i podrška, a sve sa ciljem da budući turisti budu zadovoljni ponudom.

Nakon održanih radionica, za inostrano i regionalno tržište biće kreirana ponuda koja bi trebalo turistima približiti turističku ponudu naprijed navedenih opština. Biće to kvalitetno obuhvaćena i prezentovana ponuda koja će se predstavljati na sajmovima u zemlji i inostranstvu, ali i na online kanalima prodaje, a sve sa ciljem da prelijepa prirodna bogatstva i izuzetno kvalitetna hrana dođu u fokus regionalnih i inostranih turista.