Podrška procesu digitalne transformacije kroz vaučer šemu

INTERA Tehnološki Park realizuje projekt BOOST kojeg podržava projekt “Inovacije i digitalizacija malih i srednjih poduzeća u Bosni i Hercegovini/EU4DigitalSME“, koji sufinansira Europska unija i Ministarstvo za ekonomski razvoj i saradnju SR Njemačke (BMZ), a implementira GIZ. U okviru projekta BOOST je otvoren Javni poziv za sva zainteresovana mala i srednja preduzeća koja žele da unaprijede svoje poslovanje i tržišnu konkurentost kroz primjenu digitalnih tehnologija.

Inovaciona vaučer šema omogućava preduzećima pristup vaučerima u iznosu do 5.000 eur za unapređenje poslovanja.

Uz podršku ove vaučer šeme preduzeća imaju priliku da sarađuju sa sertifikovanim konsultantima za digitalnu transformaciju, te pružimo im podršku u procesu digitalne transformacije u skladu sa standardizovanom metodologijom Centra za digitalnu transformaciju Privredne komore RS.

Informacije o javnom pozivu i načinu prijave se nalaze na linku:

https://eu4digitalsme.ba/novosti/inovacijska-vaucer-shema-otvoren-je-javni-poziv-za-prijavu-malih-i-srednjih-poduzeca-kao-korisnika-inovacijske-vaucer-sheme/