Promovisanje privrede Republike Srpske u SR Njemačkoj

Danas je u Komori, na radnom sastanku sa predsjednikom PPK Banjaluka Goranom Račićem, bio Dragan Barać, savjetnik Područne privredne komore Banja Luka za područje Savezne Republike Njemačke.

Uvijek aktuelna tema promocije i prezentacije potencijala naše privrede kao i saradnja na projektima bila je tema i ovog sastanka. Nova planiranja iniciranja i organizovanja poslovnih susreta sa privrednicima i komorama koje djeluju na teritoriji Savezne Republike Njemačke, a sve sa ciljem promocije naših privrednika.