Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima RS stupio na snagu

Obavještavamo Vas da je danas 02.03.2023. godine stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske broj 17/23 od dana 22.02.2023. godine (stranice 38-48).

Navedeni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima predstavlja šestu izmjenu osnovnog teksta Zakona iz 2008. godine, na osnovu čega je jedan od osnovnih zahtjeva Privredne komore Republike Srpske, prilikom dostavljanja komentara Ministarstvu privrede i preduzetništva, bio donošenje novog teksta Zakona.

Privredna komora Republike Srpske je komentare na ovaj Zakon dostavljala dok je tekst Zakona o izmjenama i dopunama Zakona bio u fazi nacrta, prijedloga, te je organizovala sastanak sa predstavnicima Ministarstva privrede i preduzetništva, kao i predstavnicima privrednih društava, na kojem su predstavnici privrednih društava imali mogućnost da iznesu svoje prijedloge i sugestije na niz odredbi novih izmjena i dopuna koje su se odnosile na propisivanje ograničenja u raspodjeli dobiti, isplati dividende, te na vrijednost akcija prilikom emisija.

Najznačajnija dopuna Zakona o privrednim društvima je definisana članom 35. Zakona o izmjenama i dopunama kojim se Zakon o privrednim društvima dopunjava sa novim članom 295a, koji propisuje da akcionari sa ukupnim učešćem u osnovnom kapitalu od 10% mogu pobijati odluku o raspodjeli dobiti kada se ne izvrši isplata dividende, a da je ta isplata trebala biti isplaćena pod određenim uslovima navedenim u ovom članu. Ovo odredba predstavlja dodatni ograničavajući faktor za akcionare i za buduće ulagače jer ugrožava osnovno pravo odlučivanja na skupštini akcionara, posebno jer je zakonom propisano kako se donosi odluka o raspodjeli dobiti. Privredna komora Republike Srpske je od objavljivanja nacrta Zakona bila protiv ovakve odredbe, te je traženo brisanje iste iz Zakona o izmjenama i dopunama. Do brisanja nažalost nije došlo ali je podignut procenat broja akcija koje mogu pobijati ovakvu odluku sa 5% na 10%.

Privredna komora je istakla svoj stav i protiv odredbe kojim se mjenja član 207. Zakona a koja propisuje da prodajna cijena akcije ne može biti ispod nominalne cijene. Do sada je prodajna cijena mogla biti niža od nominalne i tada je ona najčešće tržišna ili knjigovodstvena i to je rješenje koje je trebalo i da ostane. Propisivanje odredbe da prodajna cijena ne može biti niža od nominalne može dovesti do smanjenog interesovanja za finansiranje razvoja akcionarskih društava putem emisije akcije, te generalno do smanjenja interesa za kupovinu akcija po cijeni koja je veća od tržišne.

Kao rezultat nastojanja Privredne komore Republike Srpske, u Zakonu je ostavljena mogućnost donošenja odluke o raspodjeli dobit na način da dobit ostane neraspoređena. Jedan od prijedloga izmjena u nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima je bilo brisanje ove mogućnosti, koje je na kraju ocjenjeno kao nesvrsishodno.

Ukoliko imate potrebu za dodatnim informacijama ili razjašnjenjima ostalih izmjena, te prijedloge za izmjenu trenutno važećeg teksta, stručne službe Privredne komore Republike Srpske Vam stoje na raspolaganju.

IZVOR: PKRS